Tillväxtverket

Utvärdering av ERUF- projekt, hurdå?

Hur ska utvärderingar kunna fånga projektens resultat men också vara ett stöd i att etablera tydliga och logiska samband mellan insats och verkan? Det var en av frågorna som diskuterades på konferensen ”Utvärdering av ERUF- projekt, hurdå?” den 29 november.

Syftet med konferensen var att bygga utvärderingskapacitet och lärande mellan aktörer på utvärderingsfältet inom ERUF. Inbjudna var personer som arbetar med ERUF-projektutvärdering och Tillväxtverkets handläggare av projekt. En fråga som diskuterades av de 64 deltagarna var hur utvärderingarna skulle kunna fånga projektens resultat men också vara ett stöd i att etablera tydliga och logiska samband mellan insats och verkan.

Sammanfattning av konferensen "Utvärdering av ERUF- projekt, hurdå?”PDF

Presentationerna som visades under dagen

Utvärdering på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet (Cajalma)PDF

Metod för att mäta tidiga indikationer (Energimyndigheten)PDF

Projektutvärdering: 3 P, 3 N (Tillväxtverket)PDF

Orbis som utvärderingsmetod för hållbar stadsutveckling (WSP)PDF

Klimatsynk - Nationellt samarbete för energi och klimat (Tillväxtverket)PDF

Från ansats via insats till förändring (Sweco)PDF

En enhetlig och förankrad struktur för bedömning av projekt inom ERUF (Ramböll)PDF