Tillväxtverket

Förenklingsforum

Den 11 december hälsade Näringsdepartementet och Tillväxtverket deltagare välkomna till  Förenklingsforum. I år fokuserade vi på hur myndigheters handläggningsprocesser för företag kan bli tydligare, snabbare och enklare. 

Bland de medverkande fanns närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Sofia Svanteson, entreprenör och strateg på designbyrån Ocean Observations.

Konferensen riktade sig till kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter, departement och organisationer som genom sin verksamhet på olika sätt möter företag och arbetar för att förenkla deras vardag samt till intresserade företag.

Program, presentationer m.m

ProgramPDF

Presentation TillväxtverketPDF

Presentation SkatteverketPDF

Presentation Trelleborgs kommunPDF

Presentation ServeratPDF

Kompendium Antrops workshopPDF

Presentation AntropPDF

Ta del av filmklipp från dagen