Tillväxtverket

Går sociala entreprenörer vilse i stöd-djungeln?

Den 23 novemeber presetenterades rapporten  Vilse i stöd-djungeln? - Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering vid ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm. 

Det finns många rådgivare och många stöd men vem kan hjälpa en entreprenör som jobbar med att lösa samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder? Att hitta rätt bland alla de stöd som finns för företagare kan vara en utmaning för en social entreprenör. 

Nu finns en helt ny rapport om sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering. Den innehåller också en efterfrågad kartläggning av företagsfrämjare som är specialiserade på socialt entreprenörskap. 

Här kan du ta del av filmer från seminariet: