Tillväxtverket

Starkare till­sammans

Den 8 november presenterades rapporten "Starkare tillsammans - Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller” vid ett seminarium i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm

Semniariet handlade om hur arbetsintegrerande sociala företag kan samverka för att utvecklas och stärka sin framtid.

Under de senaste åren har många arbetsintegrerande sociala företag avvecklats samtidigt som andra har startats eller utvecklats och anställt flera medarbetare. Konsultföretaget Sweco presenterade sin rapport som och flera aktörer och företag deltog i presentationer och diskussioner.

Film från seminariet

Här nedan kan du ta del av filmklipp från seminariet.