Tillväxtverket

Dokumentation från konferenser

Här hittar du dokumentation från våra konferenser och evenemang.


 • Så får vi fler film­inspelningar till Sverige


  Den 19 december 2017 höll Tillväxtverket och Svenska Filminsitutet en gemensam pressträff om rapporten "Fler filminspelningar till Sverige" på Filmhuset i Stockholm

  Läs mer och se dokumentationen
 • Utvärdering av ERUF- projekt, hurdå?


  Hur ska utvärderingar kunna fånga projektens resultat men också vara ett stöd i att etablera tydliga och logiska samband mellan insats och verkan? Det var en av frågorna som diskuterades på konferensen ”Utvärdering av ERUF- projekt, hurdå?” den 29 november.
  Läs mer och se dokumentationen

 • Förenklingsforum


  Den 11 december hälsade Näringsdepartementet och Tillväxtverket deltagare välkomna till  Förenklingsforum. I år fokuserade vi på hur myndigheters handläggningsprocesser för företag kan bli tydligare, snabbare och enklare. 
  Läs mer och se dokumentationen

 • Nyckeln till ökade internationella intäkter


  Onsdagen den 6 december höll till Tillväxtverket och Business Sweden ett gemensamt seminarium om internationalisering i företag.

  Läs mer och se dokumentationen

 • Går sociala entreprenörer vilse i stöd-djungeln?


  Den 23 novemeber presetenterades rapporten  Vilse i stöd-djungeln? - Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering vid ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm. 
  Läs mer och se dokumentationen

 • Starkare till­sammans


  Den 8 november presenterades rapporten "Starkare tillsammans - Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller” vid ett seminarium i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm
  Läs mer och se dokumentationen