Tillväxtverket
Grupp människor som pratar.

Evenemang

Vi arrangerar varje år seminarier och konferenser inom aktuella ämnen.

Filtrera utifrån målgrupp Filtrera utifrån tema
  1. Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

    Tid: 31 januari kl 10.30 – 17.00 Plats: Clarion Sense i Luleå

    Smart specialisering är här för att stanna. Frågan är hur vi går från strategi till verkstad? Hur får vi med näringslivet och hur ska vi jobba med attraktivitet…

    Evenemang Regioner Andra aktörer EU Kompetens Näringar i förändring