Tillväxtverket

Checklistor och
e-tjänster för kommuner

Inom Serverat utvecklas digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov. Syftet med Serverat är att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och förenkla kontakterna med myndigheter. Kommuner har möjlighet att ansluta till Serverats lösningar.

Guider och checklistor

På verksamt.se finns guider som tagits fram inom Serverat där den som vill starta företag får svara på frågor om sin blivande verksamhet. Utifrån svaren skapas en personlig checklista som visar vilka tillstånd företaget behöver söka hos kommunen och andra myndigheter för att kunna starta. Idag finns det checklistor för fem branscher och områden.

E-tjänster

För ett urval av de kommunala tillstånden i checklistorna finns även e-tjänster som tagits fram inom Serverat. Genom kopplingen till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBGTU) som finns hos Bolagsverket kan e-tjänsterna återanvända och förifylla vissa grundläggande uppgifter om företaget som redan finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Hittills har det tagits fram e-tjänster för sex kommunala ansöknings- och anmälningsärenden.

Kommuner kan ansluta till Serverats lösningar

Kommuner kan tipsa blivande företagare om checklistorna. Kommuner har även möjlighet att ansluta till guiderna, checklistorna och e-tjänsterna eller vara med och delta i utvecklingsarbetet.

Serverats guider, checklistor och e-tjänster för kommuner

Serverat är ett samverkansprojekt som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med ett antal kommuner. Nationella sektorsmyndigheter deltar också i arbetet.