Tillväxtverket
Bild på världskarta med länderna i olika färger

Få koll på olika marknader

Handelsrelationer, affärskultur, risker och möjligheter varierar mellan olika länder. På verksamt.se/utland har vi en interaktiv karta där du hittar överskådlig information om den marknad du är intresserad av.