Tillväxtverket

Min ansökan

Min ansökan är vår digitala tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om pengar.

I Min ansökan kan följande stöd sökas: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar.

De flesta stöd och bidrag som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av olika myndigheter eller organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Har du frågor som rör en specifik ansökan, stöd eller bidrag? Kontakta den mottagande organisationen.

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation.