Tillväxtverket

Min ansökan

Min ansökan är vår digitala tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om pengar.

I Min ansökan kan du söka stöd för korttidsarbete, Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar.

De flesta stöd och bidrag som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av olika myndigheter eller organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Har du frågor som rör en specifik ansökan, stöd eller bidrag? Kontakta den mottagande organisationen.

Mina sidor

När du loggat in på Min Ansökan hittar du dina egna uppgifter på "Mina sidor”. Där kan du till exempel se dina ärenden och vilken e-post du har kopplad till ditt konto.

Logga in på Min ansökan

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation.