Tillväxtverket

Regelräknaren

Regelräknaren är ett verktyg som kan användas för att beräkna effekter för företagen av nya eller ändrade regler.

Sådana beräkningar behövs till exempel i arbetet med att göra en konsekvensutredning. Mer detaljerad information om hur du kan beräkna regeleffekter för företagen finns i Tillväxtverkets guide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnader. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om Regelräknaren kan du mejla till regelraknaren(a)tillvaxtverket.se .

I arbetet med att beräkna företagens kostnader kan det vara bra att kontakta en branschorganisation. Tillväxtverket har sammanställt en förteckning med exempel på branschorganisationer.

Kontakt

Oskar Holmqvist, enheten Bättre regler
Telefon: 08-681 92 64

Caroline Wigerstad, enheten Bättre regler
Telefon: 08-681 91 51