Tillväxtverket

Regelräknaren

Regelräknaren är ett beräkningsverktyg som kan användas för att beräkna företagens administrativa och andra kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Sådana beräkningar behövs till exempel i arbetet med att göra en konsekvensutredning.

Med Regelräknaren kan du skapa en beräkning, titta på beräkningsexempel och ta del av andras beräkningar.

Om du har frågor om Regelräknaren kan du mejla till regelraknaren(a)tillvaxtverket.se .

I arbetet med att beräkna företagens kostnader kan det vara bra att kontakta en branschorganisation. Tillväxtverket har sammanställt en förteckning med exempel på branschorganisationer.

Obs!

För närvarande kan Regelräknaren endast användas som beräkningsverktyg för företagens administrativa kostnader. En reviderad version kommer att lanseras under 2017.

Kontakt

Eva Hagsten, enheten Förenkling
Tel: 08-681 77 08