Tillväxtverket

Regelräknaren

Regelräknaren är ett verktyg som kan användas för att beräkna effekter för företagen av nya eller ändrade regler.

Sådana beräkningar behövs till exempel i arbetet med att göra en konsekvensutredning. Mer detaljerad information om hur du kan beräkna regeleffekter för företagen finns i Tillväxtverkets guide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnader. PDF

Om du har frågor om Regelräknaren kan du mejla till regelraknaren(a)tillvaxtverket.se .

I arbetet med att beräkna företagens kostnader kan det vara bra att kontakta en branschorganisation. Tillväxtverket har sammanställt en förteckning med exempel på branschorganisationer.

Kontakt

Caroline Wigerstad, enheten Bättre regler
Telefon: 08-681 91 51Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.