Tillväxtverket

Stärkt lokal attraktionskraft

Här finns lägesrapporten för dig som beviljats stöd från Stärkt lokal attraktionskraft.

Skicka en lägesrapport till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet.

Beskriv kortfattat i lägesrapporten vad projektet har genomfört under den aktuella perioden.

Lägesrapport Stärkt lokal attraktionskraftWordBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.