Tillväxtverket

Stärkt lokal attraktionskraft

Här finns lägesrapporten för dig som beviljats stöd från Stärkt lokal attraktionskraft.

Skicka en lägesrapport till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet.

Beskriv kortfattat i lägesrapporten vad projektet har genomfört under den aktuella perioden.

Lägesrapport Stärkt lokal attraktionskraftWord