Tillväxtverket

Regionala kompetens­plattformar

Här finns lägesrapporten för dig som beviljats stöd från Regionala kompetensplattformar.

Lägesrapport

En lägesrapport ska skickas till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet. Lägesrapporten ska kortfattat beskriva vad projektet har genomfört under den aktuella perioden.

Lägesrapport Regionala kompetensplattformarWord

För projekt beviljade inom ramen för ansökningsomgång fyra, Förstärkning av regional kompetensplattform, ska även nedstående bilaga medfölja vid det första redovisningstillfället.

Bilaga till lägesrapport Regional kompetensplattformarWordBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.