Tillväxtverket

Regionala kompetens­plattformar

Här finns lägesrapporten för dig som beviljats stöd från Regionala kompetensplattformar.

Lägesrapport

En lägesrapport ska skickas till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet. Lägesrapporten ska kortfattat beskriva vad projektet har genomfört under den aktuella perioden.

Lägesrapport Regionala kompetensplattformar Word, 64.4 kB, öppnas i nytt fönster.

För projekt beviljade inom ramen för ansökningsomgång fyra, Förstärkning av regional kompetensplattform, ska även nedstående bilaga medfölja vid det första redovisningstillfället.

Bilaga till lägesrapport Regional kompetensplattformar Word, 26.5 kB, öppnas i nytt fönster.