Tillväxtverket

Information och publicitetskrav

När du får mer än 50 000 kronor i stöd av Tillväxtverket ska du informera om det när du marknadsför ditt företag eller ditt projekt.

Du ska använda logotyperna nedan till tryckt respektive elektroniskt material.

Tillväxtverkets logotyp vid samarbete eller finansiering

Du ska ha med Tillväxtverkets logotyp i allt material ni tar fram för att informera om, eller marknadsföra företaget eller projektet. Till exempel vid konferenser, seminarier, mässor, utbildningar, utställningar och tävlingar. Det gäller dock inte i tidningsartiklar.

Tillväxtverket logotyp finns i tre färger. För externa användare har vi valt den blå.

Det finns två varianter på stödlogotyper. Om ni samarbetar med Tillväxtverket finns en logtyp med texten: I samarbete med...

Ladda ner logotypen för samarbete för tryck Öppnas i nytt fönster.

Ladda ner logotypen för samarbete i jpeg Öppnas i nytt fönster.

Ladda ner logotypen för samarbete i png för digitala medier och Officeprogrammen Öppnas i nytt fönster.

Logotyp för samarbete med Tillväxtverket
Tillväxtverkets logotyp vid finansiering


För att spara ner filerna

Spara bildfilen via din webbläsare.
Gör så här:

  • Högerklicka på länken.
  • Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  • Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  • Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Vid frågor angående logotyp

Kontakta kommunikationsavdelningen