Tillväxtverket
Lanbrukarkvinna läser i sin mobiltelefon ute på åkern.

Foto: Maskot

Våra tjänster

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om utmaningar och möjligheter som företag och regioner står inför. Vi förenklar och effektiviserar för företagen.

Kunskapen vi tar fram har andra nationella aktörer och regioner nytta av i arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi förenklar också för företagen genom regionala stöd, samordnad information, digitala tjänster och service.