Restrender före och efter corona

Inom besöksnäringen pratar flera redan om turism och resande före respektive efter corona. Vissa av de trender som påverkade resandet innan pandemin kommer att bestå, samtidigt som det tillkommer flera nya faktorer att ta hänsyn till.

En person vandrar. blickar ut över fjäll-landskap.

I ett seminarium under konferensen Besöksnäringen på agendan pratade Robert Pettersson, turismforskningscentret ETOUR, om trender som nationell och internationell forskning ser före och efter corona. Nedan är en sammanställning av dessa trender.

Trender före corona

Turism och resande har i alla tider speglat sin samtid. Under de senaste åren har vi sett några globala trender som också påverkar turism och resande.

  1. Internationellt resande ökar – I en globaliserad tid med ett ökat välstånd, en avreglerad flygmarknad och en relativt fri rörlighet kan de flesta - åtminstone i västvärlden – resa flera gånger per år även till avlägsna destinationer.
  2. Mer fokus på miljö – Klimatförändringar och en växande medvetenhet om resandets miljökonsekvenser gör att vi i tider av överturism och flygskam ser att både producenter och konsumenter ökar sitt fokus på hållbarhet.
  3. Fler evenemang – Såväl åskådarevenemang som deltagarevenemang anges allt oftare som reseanledning. Evenemang passar dagens resmönster bra, då vi gärna reser fler gånger per år, men kortare tid per resa.
  4. Mer varierat resande – Valet av resmål, resekonstellation och när på året vi reser varierar allt mer. Det är inte längre självklart att semestern koncentreras till de stora semestertiderna. Dessutom kombineras allt oftare jobb- och privatresor.
  5. Hälsa och välmående – Vår fria tid har i alla tider använts för att uppleva det vi tycker vi har för lite av i vardagen såsom sol, tid med familjen eller avkoppling. I tider när många jobbar mycket, och ofta med stillasittande arbetsuppgifter, syns en tydlig trend där människor vill satsa på hälsa och välmående under semestern.

Trender efter corona

I och med coronapandemin ser vi några nya trender som sannolikt kommer att påverka turism och resande under en lång tid framöver.

  1. Mer lokalt och inhemskt resande – Minskat utbud, ökade restriktioner och i vissa fall stängda gränser gör att vi valt och tvingats skippa långresorna. Vi ser en hemestertrend och många har upptäckt nya resmål närmre hemmet.
  2. Mer hållbart resande – Studier som gjorts under pandemin visar att människor påverkats till att vilja resa grönare och mer ansvarsfullt i framtiden. Inte bara med hänsyn till klimatet, utan också med hänsyn till de lokalsamhällen man besöker.
  3. Digital renässans – Digitaliseringen har pekats ut som en framgångsfaktor inom besöksnäringen ett bra tag. Det är dock först i och med pandemin som vi verkligen ser en digital renässans. Mötesindustrin har fått ställa om, evenemang streamas och nya mobilappar utvecklas för allt ifrån bokning till upplevelser.
  4. Mer utomhusaktiviteter – Smittspridning och social distansering har inneburit att vi vistas mer utomhus. Detta har gynnat utomhusbaserade aktiviteter och destinationer.
  5. Förskjutning mot mindre destinationer – Turismen i storstäder och på stora etablerade besöksmål har minskat drastiskt under pandemin. Istället ses en ökning på mindre destinationer som framstår som säkrare och bättre på att erbjuda social distansering.

Den närmsta framtiden kommer vi sannolikt att få se en mix av gamla och nya trender.

Text: Robert Pettersson, Verksamhetsledare, Turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet