Det går bra för svenska koncernföretag

Antalet anställda ökar snabbare i koncernföretag jämfört med företag som inte ingår i koncerner. Störst är ökningen i svenskägda koncerner. Där har antalet anställda ökat med 39 procent jämfört med 28 procent i utlandsägda koncerner.

Hela 74 procent av alla anställda i det privata näringslivet arbetar i ett koncernföretag. Antal anställda i svenskägda koncernföretag har dessutom ökat 11 procent mer än i utlandsägda koncernföretag under perioden 2005–2020.

Att det går bra för svenskägda koncerner framgår av en ny kunskapsrapport. Svenskägda koncernföretag ökar antalet anställda med 39 procent jämfört med 28 procent i utlandsägda. Däremot ökar ägandet av utländska koncerner snabbare i vissa branscher som detaljhandel, partihandel, företagstjänster och IT/telekom. Men i andra branscher minskar det utländska ägandet, t ex inom media, besöksnäring, bygg och flera branscher inom basindustrin.

Rapporten går emot en tidigare allmän uppfattning om att svenskt näringsliv skulle vara timglasformat med bara väldigt små och väldigt stora företag. Medelstora koncernföretag står för en betydande andel av alla anställda i det privata näringslivet. Det som i Tyskland kallas ”mittelstand” utgör alltså numera en stor del av svenskt näringsliv.

Statistiken i rapporten visar inte varför koncernföretag växer och anställer fler personer. Det finns en stor tillväxtpotential om företag som inte ingår i koncerner kan höjas till att ligga på samma nivå som koncernbolag. För att åtgärda detta behövs fördjupad kunskap om vad som påverkar den gynnsammare utvecklingen i koncerner. En sådan kunskap kan gynna andra företag som inte ingår i koncerner när olika stödformer utvecklas.

Rapporten är ett kunskapsunderlag och ökar förståelsen för hur svenskt näringsliv ser ut idag.

Ta del av rapporten:

Visste du att...

  • 74 procent i det privata näringslivet arbetar i koncernföretag
  • Svenskägda koncerner har mer än dubbelt så många anställda som utlandsägda
  • Verkstadsbranschen består nästan bara av koncernföretag
  • Flest företag ägs från Norge
  • Svenska företag har 11 000 fler anställda i Norge, jämfört med norska företag i Sverige
  • 53 procent av koncernanställda arbetar i medelstora koncernföretag
  • Företag som inte ingår i koncerner klarade finanskrisen bättre än koncerner
  • I detaljhandel ökade anställda mest i utlandsägda koncerner