Statistikverktyg om korttids­arbete 2020 och 2021

Via vår statistikverktyg kan du se hur många ansökningar som kommit in, hur många som har beviljats, vilka belopp det rör sig om och hur de är fördelade på län och bransch.

Om verktyget

I statistikverktyget hittar du Tillväxtverkets statistisk om korttidsstödet. Via statistik-verktyget kan du se hur många ansökningar som kommit in, hur många som har beviljats, vilka belopp det rör sig om och hur de är fördelade på län och bransch. Du kan själva ladda ned siffror fördelade per region och bransch ned till femsiffrig SNI-kod (Standard för svensk näringsgrensindelning).

Alla ansökningar är preliminära från början och stäms av vid minst ett tillfälle innan ärendena avslutas. I takt med att allt fler ärenden stäms av och avslutas kommer det faktiska utfallet i både belopp och antal permitterade att bli allt säkrare. Nettobeloppet är det belopp som i dagsläget bäst beskriver utfallet av korttidsarbetet.

Resultaten kan exporteras till excel-format.

Se statistik för 2020 och 2021 i verktyget

När du är inne i verktyget kan du ändra vy och se statistik för korttidsarbete 2020 och korttidsarbete 2021. Det gör du genom att trycka på knappen med de två rubrikerna uppe till vänster i verktyget.

I verktyget kan du även välja en eller två stödperioder för korttidsarbete 2021:

  • Korttid 2021:1 som gäller för perioden december 2020–juni 2021
  • Korttid 2021:2 som gäller för perioden juli–september 2021.