Statistik om turism

Här hittar du statistik om turism. Statistiken gäller områden som boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. Här hittar du även vår statistikportal om turism.

 • Inkvartering

  Statistiken redovisar antalet gästnätter, kapacitet, beläggning och gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige

 • Turism­räkenskaperna

  De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turismsatellitkonto (TSA). Det mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

 • Ekonomiska läget i besöksnäringen

  Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i svensk besöksnäring med hjälp av omsättningsdata från Statistiska centralbyrån

 • Svenskars resande

  Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig undersökning om svenska befolkningens turismresor i Sverige och utomlands. Resultaten från undersökningen publiceras i SCB:s statistikdatabas.

 • Inkommande besökare - IBIS

  För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket en gränsundersökning som löpande samlar information om inkommande besökare i Sverige. Undersökningen kallas IBIS.

 • Internationell statistik

  Statistik samt rapporter om turism finns bland annat hos följande organisationer.

 • Turismens begrepp

  Internationellt rekommenderade begrepp och definitioner för turism.

 • Utveckling av statistik 2022-2023

  Tillväxtverket utvecklar en mer jämförbar, tillförlitlig och användbar turismstatistik. Här kan du läsa om vårt löpande arbete och de särskilda insatser som vi genomför under 2022-2023.

 • Kompetensförsörjning i besöksnäringen

  Tillväxtverket har gett konsultföretaget Sweco i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag hur kompetensförsörjningen i besöksnäringen skulle kunna förbättras. Resultatet har blivit sju rapporter och tre statistiska analyser med åtgärdsförslag.