Statistik om företag

Här hittar du statistik om företag och företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra.

  • Företagande

    Statistik om företag och företagande. Som attityder, konkurrens och miljöarbete.

  • Villkor och verklighet

    Fördjupande texter om resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet.

  • Ekonomiska läget

    Kvartalsvis statistik över produktionsindikatorer och omsättning för regioner och branscher.