Planerade stöd till Audiovisuella verk

Planerade erbjudanden om finansiering för audiovisella verk.

Plan för utlysningar 2023

Under 2023 kommer nya utlysningar för audiovisella verk. Mer information kommer löpande.

2023

Våren

Ny ansökningsomgång

Nästa ansökningsomgång planeras att öppna under våren 2023.

Kontakt

avi@tillvaxtverket.se