Planerade stöd till Audiovisuella verk

Planerade erbjudanden om finansiering för audiovisella verk.

Plan för utlysningar 2023

Under 2023 kommer det utlysas två ansökningstillfällen, 2 maj och 18 september. Budgeten kommer att delas jämt mellan ansökningstillfällena inklusive kostnader för administration av stödet.

2023

Våren

Ny ansökningsomgång

Den 2 maj öppnar ansökan för våren 2023.

Hösten

Ny ansökningsomgång

Den 18 september öppnar ansökan för hösten 2023.

Kontakt

avi@tillvaxtverket.se