Korttidsarbete

Korttidsarbete var ett av de största krisstöden under corona-pandemin och innebar att arbetsgivare kunde få stöd för kostnader för anställdas minskade arbetstid.

Det går inte längre att söka det tillfälliga stödet vid korttidsarbete hos oss.

Stöd vid korttidsarbete finns nu hos Skatteverket

Sedan 1 april 2022 är det Skatteverket som hanterar ordinarie stöd till korttidsarbete. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutas. Läs mer och ansök om stödet hos Skatteverket.

 • Efter beslut

  När Tillväxtverket fattat beslut i ett ärende syns det i Min ansökan. Tänk på att det kan ske saker även efter det att beslut fattats i ditt ärende.

 • Vad är korttidsarbete?

  Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

 • Information om företags korttidsstöd

  Ta del av beslut, uppgifter och statistik om vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd eller har fått avslag.

 • Kontakt korttids­arbete

  Du kan ta kontakt med oss på olika sätt, beroende på vad din fråga gäller.

 • Författningar om korttidsarbete

  Handläggningen av korttidsstödet styrs av författningar. Här hittar du länkar till dessa författningar.

 • För dig som har ett ärende i Min ansökan

  Du som har eller har haft ett ärende gällande stöd vid korttidsarbete kommer från den 1 september 2024 inte längre kunna se ditt ärende eller handlingar i ärendet via Min ansökan.