Kontakt affärs­utvecklings­checkar

Du ansöker om affärsutvecklingschecken för internationalisering, digitalisering, grön omställning och kompetens hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Kontaktuppgifter

Blekinge

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Dalarna

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Gävleborg

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Halland

Kontaktpersoner på Almi

Johan Norinder
E-post: johan.norinder@almi.se,
Telefon: 035-15 38 30

Conny Nilsson
E-post: conny.nilsson@almi.se

Telefon: 035-15 38 17

Jönköping

Malin Jönsson (internationalisering)
E-post: Malin Jönsson
Telefon: 036-30 65 09

Helen Ljunggren (övriga checkar och bidrag)
E-post: Helen Ljunggren
Telefon: 0771-55 85 00 alt 036-30 65 19

Kalmar

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Kronoberg

Christoffer Jansson
E-post: christoffer.jansson@kronoberg.se
Telefon: 0470- 58 69 19

Norrbotten

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Skåne

Sara Anderhov
E-post: Sara Anderhov
Telefon: 0725 – 66 72 39

Stockholm

Sörmland

Uppsala

Anette Widén
E-post: Anette Widén
Telefon: 018-18 52 15

Värmland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västerbotten

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västmanland

Västernorrland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Västra Götaland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Örebro

Östergötland

Gotland

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Jämtland - Härjedalen

Affärsutvecklingscheckarna finns inte i denna region. Regionen har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta regionens näringslivsenhet för mer information.

Kontakt

För övergripande frågor kan du kontakta Tillväxtverket

Tony Meurke
E-post: Tony.Meurke@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 10