Kompetenscheck

Komptenschecken riktar sig mot er som vill komptensutveckla företaget.

Med hjälp av checken kan du:

  • Få stöd av extern processledare tydliggöra och utveckla sin affärsstrategi, och koppla den till vilka kompetenser som behövs i företaget.
  • Ta fram en företagsövergripande kompetensplan
  • Genomföra insats för att höja kompetensen i företaget
  • Kostnad för att rekrytera extern styrelseledamot
  • Rekrytera extern Styrelseledamot, företagets kostnader första sex månaderna.

Checken går att söka i region Skåne.

Kontakt

Tony Meurke
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se