Internationaliserings­checkar

Med hjälp av en Internationaliserings­check får små företag möjlighet att ta in extern kompetens för att förbereda en internationalisering.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Frågor och svar

Vad menas med att checken ska användas till att förbereda en internationalisering?

Med förberedelse för internationalisering menas enkelt sagt förberedelse fram till import och export.

Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land.

Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder.

Vad innebär en ny marknad?

 • Har man en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän på plats, så räknas det inte som en ny marknad. Större länder såsom Kina, USA är svåra att räkna som en homogen marknad. Även om du är etablerad i exempelvis New York så är förhållandena inte desamma som i San Francisco, det vill säga de kan räknas som olika marknader.
 • Om företaget exempelvis redan säljer i Tyskland men inte är etablerat (kontor, avtal med partners) på den aktuella marknaden så räknas det som en ny marknad.
 • En marknad där företaget inte är etablerat.

Vilka kostnader gäller?

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet
 • utreda frågor kopplade till Brexit.

Resor?
Ja, men resor får utgöra max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

Delta på en mässa?
Ja, om det är en del av en större satsning, det vill säga deltagande i syfte att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära känna en ny marknad. Mässkostnaden kan vara max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

Produktutveckling?
Nej, du ska ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden. Däremot kan visst stöd ges för marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).

Marknadsföring?
Marknadsföring i syfte att hitta en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän är ok.

Marknadsföring som går mot slutkund är inte ok.

Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

Kontakt

Tony Meurke
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se