Digitaliserings­checkar

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik. Digitalisering ger möjlighet att utveckla nya affärer, effektivisera verk­samheter och öka kvalitet.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Frågor och svar

Hur definierar ni digitalisering?

Med digitalisering menar vi: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Exempel på projekt som checken kan användas till

 • ta fram en strategi för digitalisering.
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering.
 • genomföra en digital transformation.
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder.
 • utveckling av kundrelationer.
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.
 • Utveckla nya digitala tjänster ((kopplat till befintliga produkter, varor och/eller tjänster.

Exempel på projekt checken inte kan användas till

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • generell produktutveckling
 • anpassning för att uppfylla GDPR.
 • utveckla nya digitala produkter om företagets affärsidé är att ta fram digitala produkter.

Kontakt

Tony Meurke
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se