Offentligt samråd

Ett offentligt samråd ska säkerställa att Tillväxtverket endast beviljar finansiering till projekt i områden där det saknas befintligt bredband och där kommersiell utbyggnad inte är planerad inom tre år.

Genom samrådet får bredbandsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på publicerade behovskartläggningar och samtidigt anmäla sitt intresse för att bygga ut bredbandsnät med hjälp av finansiering från Regionalfonden i de aktuella områdena. 

Behovskartläggningar

Behovskartläggningar publiceras i samband med att offentligt samråd öppnar den 11 december 2023.

Prioritetsordning

För vissa kommuner kan det förekomma en prioritetsordning för hur man som aktör kan lämna intresse. Prioritetsordningen innebär att man först måste lämna intresse för alla sträckor/områden med prioritet 1 innan man kan lämna intresse för sträckor/områden med prioritet 2, och så vidare.

Sträckor/områden kan även ha prioriteringen att hela området måste sökas. Då kan inte någon sträcka i området väljas bort (alla sträckor måste väljas).

Anmäl intresse och lämna synpunkter

Du som aktör har möjlighet att lämna synpunkter på behovskartläggningar och anmäla ditt intresse för att bygga ortsammanbindande nät med hjälp av stöd från Regionalfonden. 

För att anmäla intresse ska du använda formuläret:

Du som anmäler intresse kommer att få en återkoppling från Tillväxtverket.

För att lämna synpunkter ska du använda någon av blanketterna:

Öppna samråd

Just nu pågår offentligt samråd för Jämtlands län och Västernorrlands län.

Samrådet öppnar den 11 december 2023. Sista dag att skicka in intresse­anmälningar är den 24 januari 2024. Intresseanmälningar gällande offentligt samråd går att skicka in för sträckor i Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län, vilket behöver göras under tiden samrådet är öppet.

Skicka intresseanmälningar till: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se
Vissa sträckor kan komma att falla bort från behovskartläggningen i och med Strukturfondspartnerskapets prioritering den 19 december 2023. Om ni lämnar intresse för en sådan sträcka kommer Tillväxtverket att kontakta er med information.