Offentligt samråd

Ett offentligt samråd ska säkerställa att Tillväxtverket endast beviljar finansiering till projekt i områden där det saknas befintligt bredband och där kommersiell utbyggnad inte är planerad inom tre år.

Genom samrådet får bredbandsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på publicerade behovskartläggningar och samtidigt anmäla sitt intresse för att bygga ut bredbandsnät med hjälp av finansiering från Regionalfonden i de aktuella områdena. 

Behovskartläggningar

Här hittar ni de aktuella behovskartläggningarna som tas fram när en samrådsprocess pågår. I kartläggningarna kan ni se de områden där det är möjligt att bygga ut ortsammanbindande nät för bredband med stöd från Regionalfonden.

 

Prioritetsordning

För vissa kommuner kan det förekomma en prioritetsordning för hur man som aktör kan lämna intresse. Prioritetsordningen innebär att man först måste lämna intresse för alla sträckor/områden med prioritet 1 innan man kan lämna intresse för sträckor/områden med prioritet 2, och så vidare.

Sträckor/områden kan även ha prioriteringen att hela området måste sökas. Då kan inte någon sträcka i området väljas bort (alla sträckor måste väljas).

Anmäl intresse och lämna synpunkter

Du som aktör har möjlighet att lämna synpunkter på behovskartläggningar och anmäla ditt intresse för att bygga ortsammanbindande nät med hjälp av stöd från Regionalfonden. 

För att anmäla intresse ska du använda formuläret:

Du som anmäler intresse kommer att få en återkoppling från Tillväxtverket.

För att lämna synpunkter ska du använda någon av blanketterna:

Öppna samråd

Just nu går det att skicka in intresseanmälningar för offentligt samråd för sträckor i Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län. Samrådet är öppet till 26 juni 2023. Sista datum att skicka in ntresseanmälningar är 26 juni 2023.

Skicka intresseanmälningar till: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se Vissa sträckor kan komma att falla bort från behovskartläggningen i och med Strukturfondspartnerskapets prioritering den 16 juni. Om ni lämnar intresse för en sådan sträcka kommer Tillväxtverket att kontakta er med information.