Kostnader som inte är stödberättigande

Det finns vissa kostnader som aldrig är stödberättigande i ett projekt som får finansiering från Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning.

Följande kostnader är inte stödberättigande:

  • Finansiella kostnader som till exempel transaktionsavgifter, växlingsavgifter och räntekostnader
  • Böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader
  • Kostnader för upprättande av avtal mellan projektpartner
  • Kostnader för underleverantörskontrakt, om:
    • anlitandet av en underleverantör ökar kostnaden för projektet utan att tillföra något motsvarande värde
    • utgiften för underleverantören beräknats med en procentuell andel av totalkostnaden för projektet

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program.