Det här kan ni få stöd för

Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt. Ni behöver följa Tillväxtverkets grundläggande krav på kostnader för att de ska vara stödberättigande. Avsnittet ger också exempel på kostnader som inte är stödberättigande.

Grundläggande krav för stödberättigande kostnader

Ni får bara stöd för kostnader som är stödberättigande.

Kostnader som är stödberättigande för alla typer av projekt

Information om de kostnader som är stödberättigande för alla typer av projekt.

Kostnadsslag som enbart gäller projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp

Information om kostnadsslag som gäller för projekt som redovisar faktiska kostnader för inköp.

Kostnader som i vissa fall är stödberättigande

En del kostnader kan under vissa förutsättningar vara stödberättigande, även om de normalt inte är det.

Schabloner

Information om kostnader som räknas som schablonkostnader för indirekta kostnader och som därmed inte får redovisas som en faktisk kostnad i ert projekt.

Kostnader som inte är stödberättigande

Det finns vissa kostnader som aldrig är stödberättigande i ett projekt som får finansiering från Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning.