Planera för utvärdering

För att ni ska kunna visa vad projektet ger för resultat och för att kunna rapportera till Tillväxtverket om projektet behöver ni samla in information som visar vad ni gör i projektet. Här är förändringsteorin till stor hjälp!

Planera för att visa resultat

Förändringsteorin talar om för er vilken information som är intressant att samla in under projektets genomförande. Genom att ni vet det blir er planering för uppföljning och utvärdering mer träffsäker – ni vet vilken information ni ska fråga efter och kan anpassa er därefter.

Alla projekt ska arbeta med uppföljning. Det innebär att ni ska samla in information för att kunna rapportera till Tillväxtverket. Utöver det ska alla projekt som har en totalbudget på 12 miljoner kronor eller mer utvärderas i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar.

Det är viktigt att kraven på Uppföljning och utvärdering finns med er i er planering, så att ni säkerställer att ni har resurser för att kunna utvärdera projektet.