3. Vad händer när ni rapporterat?

När ni lämnar in er ansökan om utbetalning påbörjas handläggning och bedömning av er rapportering. Om rapporteringen saknar information kommer komplettering att begäras.

Tillväxtverket kontrollerar att både projektets genomförande och redovisade kostnader är i enlighet med beslutet om stöd. Vid en godkänd kontroll betalas beloppet ut på det Bankgiro eller PlusGiro som ni registrerat.

Om Tillväxtverket har några frågor från kontrollen blir ni kontaktade för att få möjlighet att lämna kompletterande uppgifter.

Om Tillväxtverket efter kontrollen bedömer att projektets genomförande eller kostnader inte fullt ut följer beslutet om stöd kommer stöd bara att betalas ut delvis eller inte alls. Det kan även bli aktuellt med återkrav om det visar sig att det tidigare utbetalats stöd för kostnader som inte var stödberättigade eller om någon projektpartner brutit mot villkoren för beslutet.

Om Tillväxtverket skickar en begäran om komplettering har ni 14 dagar på er att svara. Om ni har frågor om kompletteringsbegäran eller om ni behöver förlänga svarstiden ska ni kontakta Tillväxtverket.

Inom 80 dagar ska ni ha fått ett beslut om utbetalning från det att Tillväxtverket har tagit emot er ansökan om utbetalning. Om er ansökan behöver kompletteras kan handläggningstiden överstiga 80 dagar.

Utbetalning av stöd

När alla krav är uppfyllda och Tillväxtverket bedömer att era aktiviteter och kostnader är stödberättigande kommer stödet att betalas ut. Om några av de kostnader som ni ansökt om utbetalning för inte godkänns kommer Tillväxtverket att motivera anledningen till detta i beslutet om utbetalning.

Överklaga beslut om utbetalning

Om ni inte är nöjda med ert beslut om utbetalning kan ni överklaga beslutet. Information om hur ni gör hittar ni i det aktuella beslutet.