Första bedömningen

I den första bedömningen säkerställer Tillväxtverket att er ansökan uppfyller grundläggande krav och urvalskriterier. Kraven och urvalskriterierna är likadana i alla regionala strukturfondsprogram, det nationella strukturfondsprogrammet och Fonden för en rättvis omställning.

Urvalskriterier delas upp i obligatoriska och vid behov utlysningsspecifika. De obligatoriska urvalskriterierna finns alltid med som en del i bedömningen. I de fall det är aktuellt med utlysningsspecifika urvalskriterier kommer det att framgå av utlysningstexten.

I den första bedömningen säkerställer Tillväxtverket att ni som ansöker lever upp till de krav som ställs på er, samt att ansökan stämmer överens med krav och urvalskriterier. Ni kan läsa mer om krav och urvalskriterier under Krav och styrande dokument.

De ansökningar som uppfyller krav och kriterier blir godkända och bedöms sedan i ett andra steg. I det andra steget av bedömer Tillväxtverket projektet utifrån fastställda kvalitetskriterier.