Vem kan söka EU-stöd, och för vad?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand

Vad ni kan ansöka om läser ni om i programmen

I Sverige finns åtta strukturfondsprogram som är geografiskt indelade med varsitt programdokument. Det finns också ett nationellt program. Programmen är uppdelade i insatsområden, i varje insatsområde har det valts ut en eller flera investeringsprioriteringar som visat sig vara relevanta och viktiga för regionen.

Ni kan se vilka program som är aktuella att söka i nu och vilka utlysningar som finns planerade framåt under Sök finansiering.

Så länge kan ett projekt pågå

Ett projekt kan pågå som längst 3 år och 4 månader. Söker ni medel i det Nationella regionalfondsprogrammet kan annan projektlängd kan vara möjlig.

Ert projekt måste uppfylla ett antal krav

Projektet ska fokusera på att åstadkomma resultat, det måste finnas en logik i projektet som visar att det är möjligt att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål och därmed bidrar till investeringsprioriteringens specifika mål och därmed till Europa 2020-strategin. EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt och projektet måste därför uppfylla ett antal krav som EU har satt upp.

Senast uppdaterad: 2022-08-16