Testa er projektidé

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé med handläggare på Tillväxtverket?

Här finns en mall som ni kan använda för att beskriva er idé.

Den fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett möte med en handläggare, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i ansökan om ni bestämmer er för att söka medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fyll i mallen och skicka med e-post till kontoret i den region ni avser att söka från.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.