Överblick, från projektidé till beslut

1. Projektidé

Har ni en projektidé? För att se om det är möjligt för er att söka EU-stöd för er projektidé och se vilka krav som gäller, läs avsnittet Vem kan söka EU-stöd, och för vad. För att öka möjligheterna att få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl. Ni hittar konkret vägledning i avsnittet Planera projektet innan ni ansöker.

2. Säkerställ medfinansiering

En viktig del av planeringen är att säkerställa att ert projekt har medfinansiering. Projektet ska ha medfinansiering från någon annan än EU.

3. Lämna in er ansökan till Tillväxtverket

Hur ni gör er ansökan i det elektroniska systemet Min ansökan kan ni läsa om under avsnittet Så här fyller ni i ansökan om stöd.

4. Tillväxtverket handlägger ansökan

När ni har skickat er ansökan kontrollerar Tillväxtverket om projektet kan komma ifråga för stöd, mer om vad som händer efter att ni lämnat in er ansökan finns på sidan Så bedömer Tillväxtverket er ansökan.

5. Godkänd ansökan prioriteras

6. Tillväxtverket fattar beslut