Vad är en juridisk person, privat- eller offentligrättslig?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

  • Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.
  • Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.
  • Möjligheten för aktiebolag att söka stöd kan vara begränsat av statsstödsregler om projektet gynnar det enskilda bolaget.
  • Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.