Krav på er som ansöker

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.