Delta i uppstartsmöte

Ni som beviljas stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan Tillväxtverket och projektet eller hållas samlat för ett flertal projekt med projektstart som sker ungefär samtidigt.

Syftet med mötet

Uppstartsmötets syfte är dels att ge er information och bästa förutsättningar att driva projektet utifrån de regler och praxis som gäller för EU-projekt och dels att vi på Tillväxtverket ska få insikt i och större förståelse för projektet.

Genom mötet skapar vi också en kontakt mellan er som arbetar i projektet och oss på Tillväxtverket i ett tidigt skede. Allt för att få ett så bra och smidigt projektgenomförande som möjligt.

Vem ska delta på mötet?

Vid uppstartsmöten som hålls samlat för flera projekt ska projektledare och projektekonom delta från projektets sida, i mån av plats kan flera deltagare från projektet delta.

För samverkansprojekt bör eventuell delprojektledare och projektekonom hos samverkansparten delta.

Vid individuella uppstartsmöten ska en representant från stödmottagaren, projektledare och projektekonom delta vid mötet. Andra projektmedarbetare är också välkomna att delta, som till exempel företrädare från samverkansparter, följeforskare och upphandlingsansvarig.

Från Tillväxtverket deltar normalt handläggare och granskningsekonom.