Det ska ni göra när projektet har beviljats EU-stöd

Beslutet om stöd ställer upp ramar för projektet som alla inblandade bör känna till väl. Det är viktigt att projektmedarbetare, styrgrupp, referensgrupp, samverkansparter med flera har samma bild av projektet redan från början.

 • Förbered projekt­starten

  Tydliga styrdokument gör det lättare att genomföra och följa upp projektet. Här beskriver vi exempel på bra styrdokument.

 • Delta i uppstartsmöte

  Ni som beviljas stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan Tillväxtverket och projektet eller hållas samlat för ett flertal projekt med projektstart som sker ungefär samtidigt.

 • Bokför kostnader, intäkter och finansiering

  Ni ska särredovisa projektets kostnader, intäkter och finansiering i bokföringen så att det syns att de tillhör det projektet.

 • Rapportera löpande till Tillväxtverket

  Ni som beviljats stöd genom Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden du arbetar med projektet och när du avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd.