Viktiga datum

Datum som är viktiga att komma ihåg för att avsluta ert projekt på ett bra sätt.

  • Sista datum för Tillväxtverket att bevilja nya projekt är 28 februari 2023.
  • Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 31 augusti 2023*.
  • Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är 31 oktober 2023.

* Observera att tiden för avslutsarbete i projektet inte får överskrida två månader om projektet kommer genomföra aktiviteter fram till 31 augusti 2023.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.