Goda råd för att lyckas med avslutet

Några goda råd för ett lyckat avslut av ert EU-projekt.

 • Förbered avslutet av ert projekt i god tid före utsatt slutdatum.
 • Säkerställ att arkiveringen av originalverifikationer sker enligt tidsramen som anges i beslut om stöd.
 • Säkerställ att de informations- och publicitetskrav som gäller för projektet är uppfyllda.
 • Förbered projektets sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport.
 • Säkerställ att alla kostnader är betalda inom projektperioden. Det gäller inte kostnader som ni erhåller stöd för genom enhetskostnad, schablonbelopp eller klumpsumma.
 • Säkerställ att alla underlag som gäller ansökan om utvetalning finns samlade och sparade.
 • Börja skriva slutrapporten i god tid innan den ska lämnas in.
 • Sammanställ utfallet av projektets indikatorer.
 • Analysera hur projektet har påverkat de hållbarhetsaspekterna och vilka aktiviteter som genomförts för att åstadkomma denna påverkan.
 • Reflektera över vad som har gått bra och vad som kanske inte har fungerat som det var tänkt.
 • Om projektet omfattas av löpande utvärdering, säkerställ att slutrapporten kommer in i tid.
 • Investeringar i projektet behöver vara kvar en viss tid efter projektets slut. Påminn er själv om reglerna genom att läsa om varaktiga insatser.
 • Ta kontakt med er handläggare om ni har frågor och funderingar inför projektavslutet.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.