Principer för om projektet alls kan få EU-stöd

Tillväxtverket bedömer om projektet uppfyller de grundläggande principerna för projekturval.

De aktörer som skrivit de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet har tagit fram ett antal principer för projekturval.

De partnerskap som prioriterar projekten bedömer dem efter de här principerna. Principerna förklaras i programdokumenten.

Programmen har olika principer för projekturval. Principerna varierar också inom ett och samma program, beroende på insatsområde och investeringsprioritering.

Varje ansökan om stöd måste uppfylla minst en princip för projekturval för att projektet ska anses bidra till att uppfylla programmets mål och därmed lämnas för prioritering till partnerskapen. Det är Tillväxtverket som gör bedömningen.

Principer som gäller ert projekt

För att få veta vilka principer som gäller för ert projekt, gå till sidan för det program som ni ska ansöka om stöd från och läs programdokumentet. Programsidorna hittar du under våra olika stöd och Regionalfonden.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.