När och hur kan ni ansöka?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan.Tillväxtverkets EU-program kommer att öppna för nya utlysningar kontinuerligt under hela programperioden.

Ansök i samband med en utlysning

En utlysning kan vara öppen för alla typer av projekt som passar in i programmet, men den kan också vara riktad enbart till vissa typer av projekt eller endast gälla vissa insatsområden.

Det framgår av texten för utlysningen vilka de styrande förutsättningarna är.

Ert projekt ska alltså passa in i den beskrivningen för att kunna beviljas stöd.

Nya utlysningar öppnas löpande.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via vår elektroniska tjänst Min ansökan.

Ansökan är uppdelad i olika avsnitt. Läs mer om de frågor och områden som ansökan innehåller på sidan

Ni behöver skapa ett användarkonto eller logga in med e-legitimation för att börja använda Min ansökan.

Användarkonto i Min ansökan

Det går att skapa ett användarkonto direkt i Min ansökan. Ni hittar länken, Registrera konto, på inloggningssidan i Min ansökan.

LÄNK FUNGERAR EJ Läs instruktionen för hur ni hanterar användarkontot.

Instruktionen finns också att hitta direkt i Min ansökan.

Loggar ni in med ett användarkonto måste ni signera ansökan manuellt genom en särskild utskrift av ett missiv som sedan skickas till Tillväxtverket. Missivet skapas automatiskt och blir tillgängligt i Min ansökan omedelbart efter att ansökan skickats elektroniskt till Tillväxtverket. Det underskrivna missivet skannas in och skickas med e-post till Tillväxtverkets kontor i er region. 

Genom användarkontot kan fler än en person i organisationen ha tillgång till Min ansökan. Den som arbetar med att fylla i själva ansökningsformuläret behöver därmed inte vara samma person som sedan signerar den.

E-legitimation

Det är också möjligt att använda e-legitimation för inloggning istället för användarkonto.

Observera att om ni använder e-legitimation så kommer sparade ansökningar enbart att vara tillgängliga för dig personligen och när du skickar in ansökningar kommer dessa att signeras av dig personligen.

Eftersom det ofta är flera personer inblandade i ansökningsprocessen och den eller de som arbetar med ansökan inte alltid är samma person som har rätt att signera ansökan, i organisationen, rekommenderar vi att ni använder er av ett användarkonto istället för e-legitimation.

Om er ansökan beviljas kommer ni även att kunna ansöka om utbetalning i Min ansökan när projektet startat.

Avsnittet Planera innehåller viktig information och vägledning

Det finns viktig information som ni måste känna till, för att ansöka och genomföra ert projekt, i avsnittet Planera. Avsnittet ger er också vägledning och tips. Utgå från den ni sammanställde när ni planerade ert projekt när ni gör ansökan.

En ansökan som lämnas in till Tillväxtverket blir en allmän handling

Uppgifter som finns i denna handling kan bli offentliga. Det innebär att intressenter på begäran kan ha rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om stöd beviljas eller inte.

Innan Tillväxtverket lämnar ut en allmän handling görs en sekretessprövning av innehållet. Uppgifter som rör enskilda affärs- och driftsförhållanden med mera kan vara under sekretess om den enskilde antas lida ekonomisk skada om uppgiften röjs.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.