Ansöka

Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt ur Europeiska regionala utvecklingsfonden? Avsnittet Ansökan innehåller all information du behöver för att kunna ansökan om EU-stöd. Titta gärna på hur Tillväxtverket kommer att bedöma ansökan, för att se vad som måste framgå tydligt i er ansökan.