Nya mötesplatser och höjd digital kompetens hos kreativa bolag

Vi rör oss i en alltmer digitaliserad värld, och de som inte hakar på riskerar att tappa affärsandelar. För att accelerera den digitala utvecklingen hos sina medlemmar utvecklade därför Trade Partners Sweden ett verktyg där kreativa bolag får chansen att nätverka, lära och visa upp sina kollektioner i digitala showrooms.

Företagen behövde rent generellt stöttning i digitalisering även om många av medlemsföretagen redan arbetar digitalt och till och med har egna B2B- och B2C-plattformar. Till en viss del ligger kreativa näringar efter i digitaliseringen trots att de är en stor exportindustri. Det var utifrån den utmaningen som projektet växte fram.

Janike Eleby

Janike Eleby

- Företagen finns i hela landet och det har saknats ett nav som samlar kontakter. Om en sådan samlingsplats kunde digitaliseras skulle det underlätta för många, inte minst nya företag som har en stor utmaning bara i att hitta kontaktvägar in i branschen, säger Janike Eleby, f.d. kommunikationschef på Trade Partners Sweden.

Snabbfakta om projektet

Vad? Höja den digitala kompetensen och skapa nya och mer inkluderande mötesplatser för småföretag inom kreativa näringar.

Hur? Genom digitala seminarier/workshop och en utveckling av en helt ny digital plattform som underlättar nätverksbyggande.

Varför? Ge nya kreativa företag utanför storstadsområden möjlighet att enklare knyta kontakter och öka den digitala mognaden på köpet.

För vem? Styrelse, företagsledning och nyckelpersoner hos bolag inom mode och inredning i hela Sverige.

Av vem? Trade Partners Sweden, ett affärsnätverk med medlemmar som är agenter, distributörer, designers, importörer och leverantörer inom flera branscher. Tillsammans med Hyper Island och med stöd från Region Stockholm

När? 2019–2021

Förstudie gav insikter till projektupplägg

Vid projektets uppstart formades en referensgrupp bestående av 13 medlemsföretag och företag som ingår i Stockholm Fashion Districts. Tillsammans med studenter från Hyper Island tog Trade Partners Sweden (TPS) fram en förstudie. Studien undersökte företagens behov, omvärldsläget och befintliga kanaler, och utifrån det utvecklades ett förslag på projektupplägg. Förstudien lyfte också en annan viktig insikt, nämligen att bygga och designa utifrån principen ’mobile first’. Användningen av mobila skärmar är så pass vanlig idag att den aspekten var avgörande för att lyckas.

Projektupplägg med fokus på nätverkande

  1. En digital plattform som liknar ett digitalt showroom där varje varumärke fick ett eget rum som på en mässa. Plattformen erbjuder också en kunskapsbank med artiklar och filmer om digitala säljmöten, affärsutveckling och bolagsstyrning.
  2. För att öka den digitala kompetensen utformades branschspecifika utbildningar. Några teman var ”AI, digitalisering och level up”, och ”Relationer i en digital era”.
  3. Den tredje delen i projektet fokuserade på nätverksbyggande och samlade företag i mindre, branschspecifika grupper i digitala möten för att diskutera utmaningar och dela erfarenheter.

Generös stämning och öppen dialog genomsyrade satsningen

Alla möten hölls digitalt från början, en form som många företag aldrig hade testat. Deltagarna var företagsledare som generöst och öppet delade med sig av utmaningar, erfarenheter och material med varandra.

- Trots att många av Trade Partners Swedens medlemmar säljer liknande produkter så vet företagen att en stor del av varumärkesbyggandet handlar om att ha ett eget uttryck, en egen story som kunderna vill ha. Därför blir de inte konkurrenter på samma sätt. Allt som inte är rena säljstrategier delades på ett imponerande öppet sätt, säger Janike.

Framtiden ser ljus ut

Projektet var uppskattat, även om genomförandet under pandemin försenades en del. Den digitala plattformen är idag en självklar del i TPS affärsmodell och erbjuds alla nya medlemmar. Modellen kompletterar TPS rådgivning inom juridik för digital affärsutveckling, handel och internationalisering. Det har tillkommit fler tjänster, där finns också experter för specifik rådgivning och ett interaktivt säljverktyg som hunnit testas och utvärderas en vända. Nu fortsätter arbetet med att höja den digitala kompetensen hos medlemmarna och att utveckla erbjudandena.

- Senast la vi till att företagen kan publicera rörligt material, så att de kan ha digitala modevisningar, filmer från sina fabriker med mera i sina digitala showroom, fortsätter Janike.

Tidshorisonten för den digitala plattformen är ca fem år. Det gäller att hela tiden titta framåt för att se hur framtidens ”retail” kommer att se ut när världen och branschen måste ställa om till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller.

Resultat och lärdomar

  • Stärkt nätverk för företagsledare i små och mellanstora företag inom kreativa näringar.
  • Konkreta verktyg för att fortsatt höja företagens digitala kompetens.
  • Ny digital plattform som en viktig del av Trade Partner Swedens affärsmodell. Genom projektet fick TPS på köpet en digital utvecklingsresa och en bättre sammanhållning.
  • Viktigt använda de digitala verktyg som finns och redan används av dina kunder. Fokusera i stället på det branschspecifika och spetsiga när du tar fram en egen digital produkt. En viktig insikt var att bygga utifrån principen ’mobile first’.
  • Bra att använda en referensgrupp som kan komma med löpande input. Tänk då på att inkludera olika stora företag från skilda branscher för bäst resultat.
  • Undvik stora grupper när användare ska lära sig ett nytt digitalt verktyg. Boka i stället in kortare enskilda möten där de får logga in, surfa runt, ställa frågor. Det är resurskrävande men fungerar bättre.

Kontakt

Nyfiken på fler detaljer från projektet? Hör av dig till vd Helena Waker, helena@tradepartners.se