Företag lotsas genom snabb produktutveckling

Med Heart of Laplands produktlabb får företag inom besöksnäringen i östra Norrbotten chansen att gå från idé till testad och färdig produkt på rekordtid. En process som både stärker utbudet i området och höjer självförtroendet hos näringslivet.

Under pandemin tvingades många företag lägga fullt fokus på överlevnad och att bibehålla personal.

- Mycket av det kreativa och lustfyllda kring produktutveckling försvann. Vi kände i mötet med företagen att de behövde hjälp att hitta energin att ta saker vidare, säger Jessica Wennberg, projektledare på destionationsbolaget Heart of Lapland.

Snabbfakta om projektet

  • Vad? Produktlabb där företagare får hjälp att ta sig från idé till nya hållbara produkter som utvärderats av relevanta testpersoner.
  • Varför? Öka kapaciteten för besöksnäringen i området samt stimulera kreativiteten hos företagarna och bidra till att fler kommer i mål med sina idéer.
  • När? Juni 2022 – februari 2023
  • För vem? Företag inom besöksnäringen.
  • Hur? Processen utgår från affärsutvecklingsplan respektive lönsamhetskalkyler och följer en tydlig aktivitetsplan där deltagarna får kontinuerligt stöd av rådgivare. Även gemensamma fysiska träffar.
Jessica Wennberg

Jessica Wennberg

Fler når produktlansering

Tillsammans med Nyföretagarcentrum Nord började man skissa på en idé om att hjälpa företagen mot målet att få till nya relevanta och hållbara produkter testade på rätt kunder. Det resulterade i ett produktlabb där företag under sex månader får stöd genom hela processen från uppstart till lansering. Fokus har legat på tydlighet. Trots att det är två aktörer inblandade; Nyföretagarcentrum och Heart of Lapland, vill man att företagen ska uppleva en process.

- Vi har jobbat länge med att möta företag, ofta tar det ganska lång tid från idé till lansering av en säljbar produkt till faktiska besökare. Här jobbar vi tätt, skapar en tydlig bild av slutprodukten och kortar tiden. Företagen får kontakt med varandra och med potentiella kunder fortare och kan nå ut på marknaden snabbare än de kanske hade gjort på egen hand. Vår förhoppning är att produktlabbet ska leda till att fler kommer i mål med sina idéer, säger Jessica.

Totalt är det elva deltagare i projektet, det handlar om både nystartade och etablerade företag. Processen följer en tydlig aktivitetsplan där företagen får kontinuerligt stöd genom möten och avstämningar med rådgivare. Nystartade företag tar avstamp i en affärsutvecklingsplan medan befintliga företag får hjälp med lönsamhetskalkyler.

- Vi såg tidigt att det fanns en efterfrågan på individuella möten. Nu kan vi snabbt fånga upp de som kört fast och hjälpa dem att komma vidare samtidigt som vi vet var vi ska lägga fokus på nästa rådgivning. Vi har också ordnat digitala drop-in kring frågor som vi sett att det finns en osäkerhet kring, exempelvis prissättning, säger Jessica Wennberg.

Monica Wikström-Johansson, Affärsrådgivare Nyföretagarcentrum Nord och Britta Jonsson-Lindvall, grundare Treehotel berättar om hur olika typer av finansiärer kan samspela för att göra en affärsidé till verklighet.

Monica Wikström-Johansson, Affärsrådgivare Nyföretagarcentrum Nord och Britta Jonsson-Lindvall, grundare Treehotel berättar om hur olika typer av finansiärer kan samspela för att göra en affärsidé till verklighet.

Skapar utbyte och samarbeten

Ann-Christine Ojanlatva och Hanna Alldén driver tillsammans företaget Lapland Nature & Health, en hotellanläggning med spainriktning där fokus ligger på återhämtning och hälsa genom aktiviteter, utomhusvistelse och mat. Kopplingarna till den rogivande och orörda naturen liksom det lokala kulturarvet är starka. Som en del i det satsar Ann-Christine och Hanna på att ge varje hotellrum en egen profil genom att lyfta fram starka lokala kvinnor som gjort avtryck i samhället genom historien. Genom produktlabbet har de fått stöd i processen med att utforma första rummet kring Erika, kvinnan bakom Lovikkavanten.

- Det har varit väldigt betydelsefullt och givande att få professionellt stöd. Vi har fått uppdrag som har satt snöbollen i rullning i rätt riktning och i rätt fart, säger de.

De båda kvinnorna uppskattar också att projektet gett dem kontakter med andra företagare.

- Vi har kunnat hitta samarbetspartners, men det har också varit inspirerande att åka runt och titta på andras verksamheter. Vi har alla olika perspektiv och det är intressant att få höra om och lära av varandra, säger de.

Genom externa finansiärer har Heart of Lapland och Nyföretagarcentrum Nord kunnat säkra ytterligare två projektperioder av produktlabbet, även om det troligen blir i något mindre skala.

- Vi ser att den här typen av insatser behövs och att vi kan lösa det på ett resurseffektivt och hållbart sätt genom att jobba tillsammans. Tempot utmanar både oss själva och företagen och visar att vi kan vara snabba och sätta igång saker, det stärker självförtroendet både hos oss och enskilda företag, säger Jessica Wennberg.