Branschforum ger besöksnäringen strategisk plattform

För att fånga upp utmaningarna för näringsliv, utbildningsanordnare och offentliga parter kopplade till besöksnäringen fick Stua, som ansvarar för regional turismutveckling i Sörmland, uppdraget att bilda ett branschforum.

Genom att jobba strategiskt och långsiktigt tillsammans har man identifierat flera olika steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig utveckling och kompetensförsörjning.

Snabbfakta om projektet

  • Hur? Samla näringsliv, utbildningsanordnare och offentliga aktörer i ett nätverk. Arbetet styrs av ett arbetsutskott och olika arbetsgrupper tillsätts för att jobba aktivt med utpekade fokusfrågor.
  • För vem? Företag inom besöksnäringen, utbildningsanordnare och offentliga aktörer som kommuner och branschorgan.
  • När? April 2022- februari 2023
  • Varför? För att synka befintliga utbildningar med näringslivets behov av kompetens och stötta besöksnäringens strategiska arbete kring attraktionskraft och rekrytering.
  • Vad? Etablera ett hållbart branschforum för besöksnäringens branscher i Sörmland.

På uppdrag av regionen genomförde Stua under hösten 2021 en förstudie för att undersöka behovet av ett branschforum i besöksnäringen och hur ett sådant skulle kunna se ut. Intresset att samlas kring ett strategiskt perspektiv var stort från hotell- och restaurangnäringen och aktivitetsföretagens sida men också när det gällde utbildningsanordnare som gymnasieskolor och yrkeshögskolor. Med projektstöd från Tillväxtverket inleddes därför arbetet med att lägga grunden för ett branschforum.

- Många såg nyttan med att komma samman för att lösa utmaningar och bolla idéer, säger Pernilla Nordström, verksamhetsledare på Stua.

Pernilla Nordström

Pernilla Nordström

Sarah Lagerbäck, vd för Best Western Hotel Statt i Katrineholm och ordförande i det nystartade branschforumet, håller med.

- Jag tror stenhårt på samverkan och nätverkande. Kompetensbrist är inget man kan lösa själv, men om vi tänker och agerar tillsammans kan vi göra skillnad. Än är det för tidigt att tala om vilka effekter det gett, men jag kände redan efter första träffen att det skapades många bra kontakter. Vi har olika ingångsvärden i detta men det finns en samsyn kring att vi måste synka våra insatser och hjälpas åt, säger hon.

Matcha utbildningar med kompetensbehov

Under hösten 2022 hölls en första branschträff som också blev ett uppstartsmöte då ett femtiotal aktörer från näringsliv, kommuner, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och branschorganisationer deltog. Då bildades också ett arbetsutskott som kommer att vara drivande i arbetet genom att fånga upp de frågor som diskuteras och bilda arbetsgrupper som aktivt jobbar vidare. Som vägledning i arbetet används Region Sörmlands handbok för branschforum, en manual för hur man gemensamt kan skapa goda förutsättningar för utveckling av näringsliv och utbildningssatsningar.

Tillsammans har deltagarna identifierat några huvudspår att fokusera på i nuläget. En del handlar om att synka näringslivets behov av kompetens med utbudet av yrkesutbildningar för vuxna, genom att exempelvis titta på möjligheterna att som anställd vidareutbilda sig inom bristyrken som kock och bagare. En annan del handlar om att lyfta praktik som en väg in i branschen och jobba med att utöka och förbättra utbytet mellan näringsliv och skolor.

Workshops kring kompetensförsörjning

I projektet ingår också insatser för att stötta företagens strategiska arbete när det gäller att höja attraktionskraften genom att skapa kännedom om företagen och visa på vilka karriärmöjligheter som finns. Där erbjuds företagen möjlighet att delta i workshops kring arbetsgivarvarumärke där de genom handledning och tydliga mallar får verktyg att jobba med sitt arbetsgivarerbjudande.

Personer står runt en tavla.

- Det har varit uppskattat, många säger att de fått med sig saker de inte tänkt på tidigare. De tycker också att det varit värdefullt att få utbyta tankar och idéer och lära av varandra, säger Pernilla Nordström.

Totalt arrangeras tre workshops för gruppen. Det kommer även att hållas ett öppet webinar där de företag som inte haft möjlighet att vara med på de fysiska träffarna kan få grundläggande kunskaper. Arbetet kring arbetsgivarvarumärke sker enligt aruba-modellen, som står för attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla, och syftar till att få med hela anställningsresan.

- Många företag är duktiga på att berätta för besökarna om sitt erbjudande, men man behöver också ha fokus på nya medarbetare i sin kommunikation vilket de får verktyg kring här. Samtidigt räcker det inte med att bara attrahera arbetskraft, det är viktigt att vi ser till helheten och jobbar aktivt med introduktionsprogram och visar på vilka karriärvägar som finns. Det handlar också om att ta hand om sina anställda och få dem att känna att de utvecklas, så att de blir ambassadörer för branschen även efter de slutat, säger Pernilla Nordström.