16 projekt får stöd för att utveckla leder

Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till totalt 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

En person cyklar i skogen på en mountainbikes-led.

Utöver de nio projekt som beviljades stöd innan sommaren har nu ytterligare sju projekt beviljats stöd inom ramen för utlysningen investeringsstöd till leder för mountainbike och vandring.

De totalt 16 projekten bedöms kunna bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen i landsbygder genom att utveckla reseanledningar och skapa helhetslösningar som gynnar vandrings- och mountainbiketurism.

Sju nya beviljade projekt

Investera i leder i Dalarnas landsbygd, Visit Dalarna AB

Projektet består i skyltning samt anläggning av broar, slogbodar, rastplatser och spång i Fjätervålen, Grövelsjön, Grönklitt, Siljansleden, Säfsen, Sälen Hundfjället-Rörbäcksnäs, Vasaloppsarenan samt leder i kommunerna Falun, Orsa, Smedjebackens, Mora, Rättvik och Leksand.

Kvalitetssäkrade leder i Värmland, Visit Värmland ekonomisk förening

Projektet genomförs i samverkan med tio värmländska kommuner; Arvika, Hagfors, Munkfors, Torsby, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Filipstad och Kil. Investeringarna består av informations/entréskyltar, bänkar och bord, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten.

Trails of Västmanland - Expansion 2022–2024, Region Västmanland

De fyra kommunerna Kungsör, Norberg, Sala och Skinnskatteberg ska utveckla nio nya eller befintliga mountainbike- och vandringsleder, en flow trail och ett teknikområde för mountainbike. Investeringarna består av informations/entréskyltar, grillplatser, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten.

Skapa framtidens leder för alla på Stiftelsen Idre Fjäll, Stiftelsen Idre fjäll

Projektet består i att anlägga en mountainbike-sträcka på ca 350 meter och en start- och samlingsplats med enklare servicefunktioner, till viss del tak, bänkar och bord, och som är anpassad för rullstolar.

Jönköpings län knyter ihop och utökar sina ikoniska mountainbike-områden, Smålands Turism AB

Projektet består i att på flera platser i länet, Värnamo, Mullsjö/Habo, Hestra/Isaberg och Jönköping, utveckla leder/stigar för att binda samman befintliga mountainbike-destinationer.

Investeringar i Västernorrlands leder, Region Västernorrland

Projektet omfattar röjning och märkning av led, byte av torrdass till mulltoa, utveckling av programvara och app för enhetlig information om vandringsleder samt spänger och smalsandning av ledavsnitt.

Kraftsamling Outdoor Skåne, Region Skåne

Stödet ska bidra till utveckling av nya leder och upprustning av Skåneleden, och mountainbike-leder, med bland annat enhetlig markering, installation av informationsskyltar och förbättrad tillgång till vatten och toaletter.

Om investeringsstödet

Tillväxtverket ger under åren 2021-2024 investeringsstöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med investeringsstödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.