Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

Tillväxtverket deltar i ledningen och styrningen av samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV) och Försäkringskassan. I samarbetet ingår dessutom Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Pensionsmyndigheten, SCB (Statistikmyndigheten), Upphandlingsmyndigheten och Sveriges regioner.

Verksamt.se är har utvecklats av Myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Verksamt.se är den gemensamma platsen för flera svenska myndigheters information och företagstjänster till den som är eller vill bli företagare.