Landsbygdsnätverket - service i landsbygder

Landsbygdsnätverket samlar organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för landsbygdsutveckling.

Tillväxtverket är en av medlemmarna och har varit aktivt i arbetsgruppen Service i landsbygder som bland annat tagit fram information om möjligheter till olika stöd och inspirerande exempel.