Nationell samverkan

Samarbete och samordning på nationell nivå.

 • Centralt samordningsforum (CSF)

  Centralt samordningsforum (CSF) är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte på nationell nivå kring service i landsbygder. Här ingår ett 20-tal bolag och myndigheter.

 • Landsbygdscoacher

  Vill ni som myndighet, region eller kommun ha stöd i ert arbete att stärka landsbygdsperspektiven och putsa era geografiska glasögon, då hjälper vi gärna till.

 • Landsbygdsnätverket

  Landsbygdsnätverket samlar organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för landsbygdsutveckling.

 • Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

  Gruppen arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskaps­överföring. Samarbetet sker mellan 16 myndigheter och statliga bolag.

 • Myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik

  Vi arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling samt med att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå.

 • Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

  Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

 • Rådet för hållbara städer

  Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

 • Samordningsuppdraget inom livsmedelsstrategin

  Tillväxtverket samordnar och främjar samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, både myndigheter och näringsliv, på nationell och regional nivå. Allt i syfte att nå livsmedelsstrategin mål.

 • Serverat - digital förenkling

  Syftet med samverkansprojektet Serverat är att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och förenkla kontakterna med myndigheter. Serverat bidrar även till att handläggningen av ärenden blir effektivare.

 • Sweden Tech Ecosystem

  På Sweden Tech Ecosystem samlas data om mer än 5000 bolag, tillsammans med information om investerare, inkubatorer, acceleratorer, universitet, och andra nyckelspelare som bygger det svenska ekosystemet.

 • Vem gör vad för landsbygder?

  Den sammanhållna landsbygdspolitiken kännetecknas av en helhetssyn där flera samhällssektorer bidrar.